Nasz partner w szkoleniach lotniczych

Szkolenia lotnicze w 2015 roku

Informujemy, że Aeroklub Ziemi Pilskiej w 2015 roku prowadzi nabór na szkolenia lotnicze do licencji: pilota szybowcowego SPL, pilota samolotowego PPL(A), pilota samolotowego LAPL(A). Kursy teoretyczne organizowane będą w okresie wiosennym (11-12 kwietnia) oraz letnim (27-28 czerwca) metodą korespondencyjną, na którą składają się zajęcia stacjonarne w ośrodku, konsultacje z wykładowcami oraz samokształcenie w postaci e-learningu.

W celu zapisania się na poszczególne szkolenia prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres sekretariat@azp.pila.pl z następującymi danymi:

  1. Imię i nazwisko kandydata
  2. PESEL
  3. Adres zamieszkania
  4. Telefon kontaktowy
  5. Imiona rodziców (w przypadku osób niepełnoletnich)
  6. Rodzaj szkolenia (SPL, PPL(A), LAPL(A))

Jednocześnie informujemy, że Aeroklub Ziemi Pilskiej organizuje także seminaria specjalistyczne dla kandydatów ubiegających się uprawnienia na bezzałogowe statki powietrzne tzw. drony.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 606 765 402 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: slawomir.palus@azp.pila.pl.

Partnerzy