Nasz partner w szkoleniach lotniczych

Kontakt

Aeroklub Ziemi Pilskiej
Organizacja ATO, AMO i CAMO
64-920 Piła, ul. Lotnicza 12
sekretariat@azp.pila.pl
 
Lądowisko Piła (EPPI)
64-920 Piła, ul. Kołobrzeska
sekretariat@azp.pila.pl
  
Główny rachunek bankowy Aeroklubu Ziemi Pilskiej
Bank PEKAO S.A. I Oddział w Pile
75 1240 3695 1111 0010 4800 0823
 
DANE KONTAKTOWE
 
Sławomir Palus
Dyrektor Aeroklubu Ziemi Pilskiej
Kierownik Odpowiedzialny ATO, AMO i CAMO
tel. kom. +48 606 765 402
slawomir.palus@azp.pila.pl
  

Artur Budner
Kierownik ds. Szkolenia, Kierownik ds. Bezpieczeństwa
tel. kom. +48 604 414 369
  
Aleksander Tchórzewski
Kierownik ds. Technicznych
tel. kom. +48 696 220 700
  
DANE REJESTRACYJNE
 
Stowarzyszenie Aeroklub Ziemi Pilskiej jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 
Numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) 0000073759
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) PL 764 121 13 78 (VAT EU)
Rejestr Gospodarki Narodowej (REGON) 572094274
Numer akcyzowy podmiotu: PL 39200003504
Partnerzy