Nasz partner w szkoleniach lotniczych

Lądowisko

Lądowisko w Pile dopuszczone jest do operacji lotniczych wykonywanych zgodnie z przepisami lotów z widocznością terenu (VFR) w dzień zgodnie z pkt 3.9 "Minima widzialności od chmur VMC" zawartymi w tabeli 3.1. Załącznika nr 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Lądowisko przeznaczone jest dla statków powietrznych o MTOM 5700 kg.

1. Współrzędne punktu ARP lądowiska: 53°10’11’’N, 016°42’38’’E
2. Elewacja lądowiska: 85 m n.p.m.
3. Deklinacja magentyczna i jej roczna poprawka: 4°E (2012) / 8’E
4. Dozwolony ruch lotniczy: VFR
5. Drogi startowe:

Oznaczenie Kierunek MAG Wymiary drogi startowej (m) Wymiary pasa startowego (m) Nawierzchnia i nośność
03 034° 2400 x 60 2520 x 150 asfaltowo-betonowa PCN34/R/B/X/T
09 090° 650 x 80 650 x 80 trawiasta
5700 kg MTOM
21 214° 2400 x 60 2520 x 150 asfaltowo-betonowa PCN34/R/B/X/T
27 270° 650 x 80 650 x 80 trawiasta
5700 kg MTOM

ZałącznikWielkość
Instrukcja operacyjna1.74 MB
Schemat lądowiska236.93 KB
Rejon lądowiska261.07 KB
Komunikat operacyjny Nr OPS/1/2014 z 22.07.2014192.43 KB
Partnerzy