Nasz partner w szkoleniach lotniczych

Rachunki bankowe

Rachunki bankowe prowadzone przez Aeroklub Ziemi Pilskiej:
 
Rachunek główny Aeroklubu Ziemi Pilskiej:
Bank PEKAO S.A. I Oddział w Pile 75 1240 3695 1111 0010 4800 0823
Przeznaczenie: wpłaty kontrahentów, darowizny na działalność statutową, rozliczenia różne.
 
Rachunek Sekcji Samolotowej Aeroklubu Ziemi Pilskiej
Bank PEKAO S.A. I Oddział w Pile 25 1240 3695 1111 0010 5113 4241
Przeznaczenie: opłaty wpisowe, składki, opłaty za loty statutowe i wynajem samolotów.

Rachunek Sekcji Szybowcowej Aeroklubu Ziemi Pilskiej
Bank PEKAO S.A. I Oddział w Pile 36 1240 3695 1111 0010 5994 3001
Przeznaczenie: opłaty wpisowe, składki, opłaty za loty statutowe i wynajem szybowców.

Rachunek Sekcji Paralotniowej Aeroklubu Ziemi Pilskiej
Bank PEKAO S.A. I Oddział w Pile 59 1240 3695 1111 0010 5994 3072
Przeznaczenie: opłaty wpisowe i składki.

Rachunek Sekcji Modelarskiej Aeroklubu Ziemi Pilskiej
Bank PEKAO S.A. I Oddział w Pile 48 1240 3695 1111 0010 5994 3173
Przeznaczenie: opłaty wpisowe i składki.

Partnerzy