Nasz partner w szkoleniach lotniczych

Sekcja samolotowa

Szkolenie samolotowe

Szkolenie do uzyskania Licencji Pilota Samolotowego Turystycznego - PPL(A) składa się z dwóch części w ramach których wyróżniamy szkolenie teoretyczne i szkolenie praktyczne.

Kurs teoretyczny realizowany jest w trybie zaocznym, podczas którego kursanci uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów szkolenia teoretycznego. Dodatkowo uczestnicy szkolenia teoretycznego pogłębiają swoją wiedzę w procesie samokształcenia z materiałów dostarczonych przez ośrodek szkolenia lotniczego. Dodatkowo w trakcie trwania kursu, jego uczestnicy mogą odbywać indywidualne konsultacje z naszymi instruktorami. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, seminariów oraz konsultacji i ich całkowity czas trwania wynosi 30 godzin.

Podczas kursu teoretycznego realizowane są następujące przedmioty podstawowe:

Prawo lotnicze (4 godz.)
Ogólna wiedza o samolocie (2 godz.)
Osiągi i planowanie lotu (4 godz.)
Procedury operacyjne (2 godz.)
Meteorologia (5 godz.)
Człowiek - możliwości i ograniczenia (2 godz.)
Zasady lotu (4 godz.)
Nawigacja (3 godz.)
Łączność (2 godz.)
Ogólne bezpieczeństwo lotów (2 godz.)

W ramach kursu organizowane są także przedmioty fakultatywne:

Infrastruktura lądowiska (1 godz.)
Przestrzeń powietrzna w rejonie lądowiska (1 godz.)
Pierwsza pomoc w lotnictwie (1 godz.)

Jeszcze w trakcie trwania części teoretycznej kursant może rozpocząć kurs praktyczny, który obejmuje 45 godzin (minimum programowe) nalotu ogólnego, z czego 10 godzin to nalot samodzielny pod nadzorem instruktorskim. Cały kurs praktyczny zgodnie z programem szkolenia podzielony jest na trzy etapy:

I etap - loty po kręgu i do strefy, obejmujące 11 godzin lotu z instruktorem oraz 2 godziny wykonywane samodzielnie pod nadzorem instruktora,
II etap - podstawowa nauka umiejętności w lotach według wskazań przyrządów obejmująca 3 godziny lotu z instruktorem,
III etap - nauka lotów trasowych według przepisów VFR, podczas których wymagane jest wykonanie 25 lotów w czasie 20 godzin z instruktorem oraz 6 lotów samodzielnie w czasie 5 godzin w ramach których wykonywany jest jeden przelot o długości 150 mil z lądowaniem na dwóch niemacierzystych lotniskach.

Partnerzy