Nasz partner w szkoleniach lotniczych

Sekcja szybowcowa

Szkolenie szybowcowe

Aeroklub Ziemi Pilskiej w ramach swojej działalności lotniczej realizuje podstawowe i zaawansowane szkolenia szybowcowe niezbędne do uzyskania licencji pilota szybowcowego SPL. Kurs podstawowy składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Całe szkolenie odbywa się w certyfikowanej organizacji zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Szkolenie teoretyczne realizowane jest w formie kursu w trybie stacjonarnym (60 godzin) lub zaocznym (30 godzin). W zajęciach prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę kursanci uczestniczą w zajęciach, które oprowadzone są w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń, a także indywidualnych konsultacji. Uczestnicy pogłębiają swoją wiedzę teoretyczną także w procesie samokształcenia na podstawie materiałów dostarczonych przez naszą organizację. Podczas szkolenia teoretycznego realizowane są następujące przedmioty obowiązkowe: Prawo lotnicze (8 godz. / 4 godz.) Ogólna wiedza o szybowcu (8 godz. / 4 godz.) Osiągi i planowanie lotu (5 godz. / 2 godz.) Człowiek - możliwości i ograniczenia (4 godz. / 2 godz.) Meteorologia (10 godz. / 5 godz.) Nawigacja (6 godz. / 3 godz.) Procedury operacyjne (4 godz. / 2 godz.) Zasady lotu (8 godz. / 4 godz.) Łączność (4 godz. / 2 godz.) Ogólne bezpieczeństwo lotów (3 godz. / 2 godz.) W ramach kursu realizowane są także przedmioty fakultatywne: Infrastruktura lądowiska (1 godz.) Elementy przestrzeni powietrznej i jej zarządzanie (1 godz.) Pierwsza pomoc przedmedyczna w lotnictwie (1 godz.)

Zdjęcia: 
Sekcja szybowcowa
Sekcja szybowcowa
Partnerzy