Nasz partner w szkoleniach lotniczych

Szkolenia

Informacje ogólne

Aeroklub Ziemi Pilskiej posiada w swoim strukturach Organizację Szkolenia Lotniczego zarejestrowaną przez władzę lotniczą pod numerem PL/FTO-42. W wydanym certyfikacie Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego zaświadczył, że aeroklub spełnia wszystkie wymagania stawiane przez przepisy lotnicze i zostaje uznany za zdolnego do prowadzenia działalności w lotnictwie cywilnym w zakresie szkolenia personelu lotniczego, zgodnie z tymi przepisami oraz warunkami do uzyskania licencji pilota szybowcowego PL(G).

Na podstawie specyfikacji do certyfikatu Nr PL/FTO-42, Organizacja Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Pilskiej jest uprawniona do prowadzenia następujących szkoleń lotniczych:

  1. Szkolenia teoretycznego i praktycznego do wykonywania rodzaju startu na szybowcu za samolotem holującym - ATTO.
  2. Szkolenia teoretycznego i praktycznego do wykonywania rodzaju startu na szybowcu za wyciągarką - WL.
  3. Szkolenia specjalistycznego szybowcowego w zakresie przeszkolenia na nowy typ lub wersję szybowca.

Formularz zgłoszeniowy

Partnerzy